Εκθεσιακά περίπτερα – Athens Fashion Trade Show, Fila

Fila – Athens Fashion Trade Show 2024

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Veto.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Veto

Location
Metropolitan expo

Year
2024