Εκθεσιακά περίπτερα – Autotec Expo, Electric Life

Electric Life – Autotec Expo

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Electric Life.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Electric Life

Location
MEC Παιανίας

Year
2019