Εκθεσιακά περίπτερα – Defea, Rafale

Rafale – Defea 

Η Theta Design & Construction ανέλαβε την επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου RafaleDassault Aviation.

Σε συνεργασία με την εταιρεία Sarili Mimarlik και την κατασκευαστική Centthor

ΠΕΛΆΤΗΣ
Rafale

Location
Metropolitan Expo

Year
2021