Εκθεσιακά περίπτερα – Electro tec, Nexans

Εκθεσιακά περίπτερα – Electro tec 2012, Nexans

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Nexans.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Dexans

Location
Metropolitan Expo

Year
2012