Εκθεσιακά περίπτερα – Image & Tech expo, Garmin

Εκθεσιακά περίπτερα – Image & Tech expo 2017, Garmin

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Garmin.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Garmin

Location
Helexpo Μαρούσι

Year
2017