Εκθεσιακά περίπτερα – Xenia, Box Interiors

Box Interiors – Xenia

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την κατασκευή, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου Box Interiors.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Box Interios

Location
Metropolitan Expo

Year
2022