Σχεδιαστική πρόταση εκθεσιακού περιπτέρου – Jean Paul

Σχεδιαστική πρόταση εκθεσιακού περιπτέρου – Jean Paul

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Jean Paul.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Jean Paul

Location
Metropolitan Expo

Year
2019