Ανακαίνιση Εξωτερικού χώρου στην Νέα Πεντέλη

Ανακαίνιση Εξωτερικού χώρου στην Νέα Πεντέλη

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών της ανακαίνισης.

 

ΠΕΛΆΤΗΣ
.

Location
Νέα Πεντέλη

Year
2021