Εκθεσιακά περίπτερα – Autotec expo, Digiparts

Digiparts – Autotec expo 2023

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Digiparts.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Digiparts

Location
Metropolitan expo

Year
2023