Εκθεσιακά περίπτερα – Autotec expo, Interpart

Interpart – Autotec expo 2023

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Interpart.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Interpart

Location
Metropolitan expo

Year
2023