Εκθεσιακά περίπτερα – Defence and Security, Naval Group

Naval Group – Defence and Security

Η Theta Design & Construction ανέλαβε την κατασκευή, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου Naval Group

Σε συνεργασία με την εταιρεία Sarili Mimarlik

ΠΕΛΆΤΗΣ
Sarili Mimarlik

Location
Rotterdam

Year
2023