Εκθεσιακά περίπτερα – Xenia, Matrix Fitness

Matrix Fitness – Xenia 2023

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου Matrix Fitness.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Johnson

Location
Metropolitan expo

Year
2023