Εκθεσιακά περίπτερα – Ergo Marathon expo, Garmin

Εκθεσιακά περίπτερα – Ergo Marathon expo 2017, Garmin

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Garmin

 

ΠΕΛΆΤΗΣ
Garmin

Location
Tae Kwon Do

Year
2017