Εκθεσιακά περίπτερα – Ergo Marathon expo, Saucony

Εκθεσιακά περίπτερα – Ergo Marathon expo 2017, Saucony

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου Saucony της Veto

ΠΕΛΆΤΗΣ
Veto

Location
Tae Kwon Do

Year
2017