Εκθεσιακά περίπτερα – Horeca, FlexCar

FlexCar – Horeca 2024

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου FlexCar

ΠΕΛΆΤΗΣ
FlexCar

Location
Metropolitan expo

Year
2024