Εκθεσιακά περίπτερα – Climatherm, Juro-Pro

Juro-Pro – Climatherm 2024

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, του εκθεσιακού περιπτέρου της Juro-Pro

ΠΕΛΆΤΗΣ
Juro-Pro

Location
Metropolitan expo

Year
2024