Εκθεσιακά περίπτερα – Food expo, Red Thread

Red Thread – Food expo 2024

Η Theta Design & Construction ανέλαβε εξ ολοκλήρου την μελέτη, επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών, των εκθεσιακών περιπτέρων της Red Thread.

ΠΕΛΆΤΗΣ
Red Thread

Location
Metropolitan expo

Year
2024